Quy định đăng ký tự chọn

Thời gian đăng kí lớp tự chọn trực tuyến: từ 16:00 ngày 18/12/2015 đến 23:00 ngày 25/12/2015.
Quy định đối với môn Tự chọn - CLB:
Lớp đơn: một tuần học 2 buổi tự chọn. Do đó học sinh đăng ký các môn khác nhau trong tuần, mỗi ngày chọn một môn học khác nhau. Thí dụ: Học sinh A lớp 6 chọn môn bóng bàn ngày thứ Hai, ngày thứ Ba sẽ đăng ký môn tự chọn khác.
Lịch học như sau:
  • Khối 6: học các ngày thứ Hai – Ba – Năm
  • Khối 7: học các ngày thứ Hai ( trừ 7A6 và 7A7) - thứ Năm
  • Khối 8: học các ngày thứ Ba ( trừ 8A6) - thứ Năm
  • Khối 9: học các ngày thứ Ba và thứ Năm
  • Khối 10-11: học môn Tự chọn ngày thứ Hai, học thể dục chính khóa ngày thứ Tư và câu lạc bộ thứ Năm
Ghi chú:
  • Các lớp tự chọn sẽ đóng khi có đủ học sinh đăng kí.
  • Các lớp tự chọn và CLB chỉ mở chính thức nếu có từ 50% sĩ số tối đa.
  • Nhà trường chỉ giải quyết đơn đề nghị đổi tự chọn và CLB của học sinh trong trường hợp học sinh không thể tiếp tục vì lý do sức khỏe.
  • Học sinh phải đọc thật kĩ quy định trước khi đăng ký, vì nếu đăng ký sai quy định sẽ bắt buộc phải đăng ký lại từ đầu. Nếu như đăng ký lại mà chọn vào những lớp mà đã đủ số lượng đăng ký rồi thì các em vui lòng chọn môn khác còn số lượng đăng ký.