Hướng dẫn sử dụng tự chọn

Nội dung: Đăng ký học ngoại khóa
Đối tượng sử dụng: Toàn bộ học sinh trường Đinh Thiện Lý
Giới thiệu chức năng:
  • Liệt kê toàn bộ môn học ngoại khóa theo ngày tương ứng với ngày học ngoại khóa của từng học sinh.
  • Học sinh biết được môn nào có thể đăng ký, môn nào không, số lượng đã đăng ký và số lượng tối đa được phép đăng ký của một môn ngoại khóa bất kỳ.
  • Học sinh có thể xem trước được danh sách những bạn nào đã tham gia môn học mà mình dự định chọn, để có sự chọn lựa hợp lý
  • Học sinh có thể thay đổi môn ngoại khóa đã đăng kí (nếu lớp còn chỗ trống)
  • Lưu ý: Mật khẩu mặc định ban đầu cấp cho mỗi học sinh chỉ bao gồm chữ thường và số, vì vậy lưu ý khi gặp ký tự '0' là số không, chứ không phải chữ O.

Hướng dẫn sử dụng:

Đổi mật khẩu

Click vào Đổi mật khẩu để thay đổi mật khẩu

B1: nhập mật khẩu cũ vào ô Mật khẩu cũ

B2: nhập mật khẩu mới 2 lần vào ô Mật khẩu mới và ô Xác nhận mật khẩu mới

Xem trước danh sách học sinh đã đăng ký

Click vào Đăng ký học để liệt kê các môn học

Click vào tên của môn học để Xem trước danh sách học sinh đã đăng ký môn học đó.

Đăng ký

Click vào Đăng ký học để đăng ký

B1: click vào vòng tròn trước tên các môn học để chọn môn học

B2: click vào Đăng ký để đăng ký môn học đã chọn

Lưu ý: học sinh phải đọc kỹ qui định đăng ký trước khi đăng ký

Xem lịch mà mình đã đăng ký

Click vào Lịch học để xem các môn mà mình đã đăng ký học

Click vào tên môn học để xem danh sách những bạn cùng học với môn mà mình đã đăng ký.

Click vào link Đăng ký học để đăng ký lại bình thường

Lưu ý: Trong trường hợp đăng ký lại, học sinh phải chọn lại tất cả các ngày ngoại khóa của mình, thông tin đã đăng ký trước đó sẽ bị xóa.